Platforma JobRouter

Nasza firma jest certyfikowanym partnerem dystrybucyjnym niemieckiej firmy JobRouter AG. Dzięki temu możemy wspólnie z Państwem wdrożyć system JobRouter® i pomóc w cyfrowej transformacji Państwa organizacji.

Platforma JobRouter® jest uniwersalną platformą, przy pomocy której można odwzorować w formie cyfrowej wszelkie, nawet bardzo skomplikowane procesy zachodzące w organizacji. Architektura platformy została zaprojektowana w taki sposób, aby zarówno podczas użytkowania platformy jak i projektowania procesów użytkownik mógł koncentrować się na swoich zadaniach, a nie na tym jakiej technologii używa i jak to wszystko w ogóle działa.

Interfejs systemu JobRouter® jest w pełni webowy, co oznacza, że wszelkie akcje w systemie wykonujemy za pomocą przeglądarki internetowej. System umożliwia stworzenie innego widoku dla przeglądarek desktopowych a innego dla mobilnych, umożliwiając dostosowanie wyglądu procesów do wielkości i wygody obsługi ekranu. Dzięki takiemu podejściu obsługa systemu jest możliwa wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci firmowej w przypadku instalacji systemu on premise, czyli na fizycznym sprzęcie u klienta, lub gdzie mamy dostęp do sieci Internet jako takiej w przypadku użytkowania wersji chmurowej na infrastrukturze producenta systemu.

Interfejs systemu JobRouter® jest w pełni webowy, co oznacza, że wszelkie akcje w systemie wykonujemy za pomocą przeglądarki internetowej. System umożliwia stworzenie innego widoku dla przeglądarek desktopowych a innego dla mobilnych, umożliwiając dostosowanie wyglądu procesów do wielkości i wygody obsługi ekranu. Dzięki takiemu podejściu obsługa systemu jest możliwa wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci firmowej w przypadku instalacji systemu on premise, czyli na fizycznym sprzęcie u klienta, lub gdzie mamy dostęp do sieci Internet jako takiej w przypadku użytkowania wersji chmurowej na infrastrukturze producenta systemu.
Istnieje oczywiście możliwość dostosowania wyglądu interfejsu użytkownika do profilu organizacji w zakresie kolorystyki strony, tabel, tekstów czy przycisków.

System JobRouter® posiada modułową architekturę, co oznacza, że klient może zakupić tylko te funkcjonalności, które zamierza wykorzystywać w praktyce. Listę posiadanych modułów można w każdej chwili rozszerzyć, jeśli w organizacji zaszły zmiany, które wymagają nowych funkcjonalności. Bardzo ważną cechą platformy JobRouter® jest też jej skalowalność. W razie potrzeb jej wydajność i możliwości można rozszerzać, uruchamiając wiele serwerów pracujących w trybie automatycznego dzielenia ruchu. Dzięki temu nawet w bardzo dużej organizacji platforma może działać wydajnie, nie powodując niepotrzebnych opóźnień i sama nie będąc przyczyną małej wydajności przetwarzania procesów.

JobRouter® posiada bardzo duże możliwości integracji z innymi systemami, które przecież każda organizacja na pewno już posiada w momencie wdrażania rozwiązań do cyfryzacji procesów. Możliwe jest zarówno pobieranie danych z systemów zewnętrznych jak i zwrotne zasilanie tych systemów efektami przetwarzania procesów lub dokumentów w JobRouter®. Działania te są realizowane poprzez dostęp do API JobRouter®, korzystanie z oferowanego przez JobRouter® WebService lub w wielu miejscach systemu poprzez bezpośrednią pracę na bazach danych.

Prawdziwym sercem systemu jest JobRouter® Designer, wbudowany w system graficzny edytor procesów. Umożliwia on tworzenie procesów bez konieczności znajomości programowania lub przy bardzo niewielkim nakładzie prac programistycznych wymaganych do osiągnięcia bardziej zaawansowanych działań w trakcie przetwarzania procesów. Dzięki tej funkcjonalności klienci posiadający wiedzę z zakresu funkcjonowania procesów oraz minimum wiedzy programistycznej mogą całkowicie samodzielnie tworzyć i zmieniać procesy na platformie, a z pomocy swojego partnera JobRouter® korzystać tylko w razie pilniejszych lub bardziej zaawansowanych prac.

System posiada również moduły odpowiedzialny za automatyczne startowanie procesów na podstawie wydarzeń zachodzących w innych systemach, jeśli tylko jest możliwość elektronicznego powiadomienia JobRouter® o tych wydarzeniach, czy to poprzez email czy wpis w bazie danych czy umieszczenie pliku z jakąś określoną zawartością w ustalonym miejscu na dysku. Także kontrola przepływu procesów i w razie potrzeby eskalowanie może odbywać się w pełni automatycznie, dzięki możliwym do określenia regułom postępowania.

JobRouter® to także elektroniczne archiwum dokumentów, umożliwiające przechowywanie ogromnych ilości zcyfryzowanych dokumentów, umów czy faktur. Odpowiedzialny za tą funkcjonalność moduł JobArchive jest w pełni zintegrowany z platformą procesową i jego obsługa odbywa się w tym samym oknie przeglądarki. Dzięki temu interfejs dla użytkownika jest spójny i przejście od pracy na procesach do pracy na dokumentach odbywa się płynnie i bez przeszkód. Ponadto dzięki modułowi JobViewer możliwe jest wyświetlanie wielu formatów plików w oknie przeglądarki, bez konieczności posiadania np. Microsoft Word.