Obsługa informatyczna

Skoncentruj się na swoich zadaniach. Zarządzanie Twoimi serwerami i komputerami zostaw nam. Prowadzisz biznes i czujesz, że tracisz czas na zastanawianie się nad tym czy działają serwery, czy pracownicy mają sprawny komputer. Zostaw to nam a Ty zajmij się tym co najważniejsze dla Twojej firmy.

My możemy przejąć od Ciebie całość lub część z następujących obowiązków:

 • Zarządzanie i administracja serwerami bazodanowymi
  Bardzo ważne dla każdej organizacji są dane z systemów. Dane klientów, zamówień, ofert, faktury, zlecenia, itp. stanowią one olbrzymią wartość dla firmy i ich utrata, lub utrata dostępu do nich często zagraża nawet dalszemu istnieniu firmy. Dlatego w tym kontekście zarządzanie i administracja serwerami baz danych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jeżeli w swoich szeregach nie posiadasz ludzi, którzy się na tym znają to możesz przekazać te obowiązki nam.
 • Zarządzanie i administracja aplikacjami
  Kolejnym krokiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informatycznego firmy jest zarządzania systemami aplikacyjnymi. Możesz sam parametryzować swoje systemy – nadawać uprawnienia użytkownikom, pilnować poprawności konfiguracji parametrów systemowych. Możesz również, swoje siły skierować do pracy bezpośrednio przynoszącej zyski, a to zadanie oddać nam.
 • Organizacja pracy IT
  Posiadasz własny dział IT i zastanawiasz się czy nie mógłby pracować lepiej, wydajniej i dostarczać usługi wyższej jakości. Tutaj proponujemy analizę pracy IT i wykorzystanie metodologii ITIL. ITIL działa z zasadą „Przyjmij i dopasuj”, czyli podaje propozycje na organizację różnych aspektów pracy IT, spojrzenia na nie i daje pełną swobodę w dopasowaniu do potrzeb własnej organizacji. Możesz samodzielnie szukać najlepszych rozwiązań w gąszczu propozycji, możesz również uzgodnić taki pakiet propozycji w rozmowie z nami – my już przebyliśmy prawie 20 letnią drogę praktycznej nauki o zarządzaniu IT w firmie – chcemy tą wiedzą podzielić się z Tobą. Proces optymalizacji organizacji pracy IT opieramy na fakcie, że najważniejszym zasobem w informatyce jest człowiek i to z nim, a nie przeciwko niemu, chcemy zmieniać procesy w firmie. Na przeszkodzie optymalizacji zasad pracy najczęściej stoją nieustabilizowane i niejawnie określone reguły pracy. Jeżeli tutaj zaczniemy pracę to może się okazać, że szybko i tanio uzyskamy zarówno właściwą organizację pracy jaki i zmniejszenie kosztów.
 • Procedury, polityki bezpieczeństwa IT, plany ciągłości działania
  Organizacja pracy wcześniej czy później nieodzownie wiąże się z decyzją o opisaniu procesów zachodzących w firmie. Dokumenty te, często nazywane procedurami, z czasem stają się jednym z najważniejszych zasobów firmy. Usystematyzowana i opisana wiedza o tym jak działa przedsiębiorstwo to potężna siła napędzająca rozwój firmy. Takie know-how działania organizacji pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez świadome działanie w kluczowych obszarach działalności w kierunku optymalizacji pracy. Niestety źle napisane procedury, lub brak motywacji pracowników do ich przestrzegania potrafią być kulą u nogi firmy. Nie wystarczy samo spisanie procedur, ich utworzenie musi być powiązane z przygotowaniem pracowników do pracy z nimi, w tym do określenia celów działania.
  Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych są specyficznym rodzajem procedur. Dzięki nim organizacja ma wszelkie dane do świadomego planowania rozwoju IT, zarządzania pojemnością, wydajnością oraz bezpieczeństwem usług IT.
  Zauważyłeś, że firma rozrosła się na tyle, że nie każdy wie jak się zachować w sytuacjach awaryjnych? Chcesz uniknąć problemów w przypadku przestoju i usterki? Oszacowałeś ile kosztuje każda kolejna godzina bez możliwości pracy w systemach informatycznych? Czas na przeciwdziałanie awariom i zabezpieczenie się na skutek ich wystąpienia. Plany Ciągłości Działania (PCD) to nic innego jak procedury opisujące jakie awarie mogą się wydarzyć, jaki wpływ na biznes mogą one mieć. Zawierają one również przetestowane metody odzyskania pełni funkcjonalności sprzed awarii. PCD opisują również działania zastępcze wykonywane przez pracowników do czasu odzyskania pełni funkcjonalności przez organizację.
  Generalnie jeżeli jesteś na etapie formalizowania któregokolwiek z powyższych elementów to jest to dobra pora na kontakt z nami.
 • Tworzenie i modyfikacja oprogramowania
  Potrzebujesz narzędzia informatycznego do wykonania konkretnego zadania? Narzędzie to ma być nową aplikacją? Jeżeli nie posiadasz własnych zasobów developerów będziesz zmuszony zdelegować takie wdrożenie na firmę zewnętrzną
  Oferujemy możliwość wykonania oprogramowania w bardzo szerokim zakresie, od prostej aplikacji pracującej w trybie wsadowym do złożonych systemów współpracujących z innymi systemami i bazami danych.