Elektroniczny obieg dokumentów

Jeżeli w codziennej pracy masz następujące problemy: 

  • długi czas realizacji procesu obsługi dokumentu – np faktura, zlecenie, pismo reklamacyjne, umowa;
  • utrudnione i czasochłonne znajdowanie potrzebnych informacji – przeszukiwanie segregatorów w poszukiwaniu jednego dokumentu – lub oczekiwanie na przesłanie dokumentu z innego oddziału firmy;
  • brak kontroli nad wersjami dokumentów i osobami za nie odpowiedzialnymi;
  • brak skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
  • przekroczenia terminów w realizacji spraw;
  • brak nadzoru nad przepływem prac.

to czas na wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

System zarządzania dokumentami pozwala posiadać elektroniczne kopie wszystkich dokumentów w firmie. Na dodatek są one zewidencjonowane i opisane w sposób pozwalający na odnalezienie dowolnego dokumentu wg dowolnego ustalonego wcześniej klucza, np: przypisanie do firmy, klienta, rodzaju i daty dokumentu.

Wdrożenie takiego systemu upraszcza, przyspiesza pracę oraz ułatwia wymianę informacji w firmie. Pozwala na bezpieczne składowanie ich oraz dzięki zintegrowanemu systemowi BPM, na tworzenie procesów, np akceptacji faktur, wniosków urlopowych.