Kiedy należy rozważać wdrożenie systemu do obiegu dokumentów i procesów?

Kiedy należy rozważać wdrożenie systemu do obiegu dokumentów i procesów?
Jeżeli na chociaż jedno z poniższych pytań odpowiedź jest twierdząca:

 • Czy w Waszej firmie widać zwiększenie nakładu pracy w zadaniach administracyjnych takich jak: obsługa
  korespondencji wychodzącej i przychodzącej, faktury, delegacje, wnioski pracownicze ,np urlopowe w
  porównaniu jak to wygląda dziś i jak wyglądało np. rok, dwa, trzy lata temu?
 • Czy najważniejsze zadania biznesowe w Waszej firmie wykonywane są z powtarzającymi się błędami?
  Niekoniecznie błędami pracowników, czasami mogą to być błędy wynikające z możliwości lub ograniczeń
  procedur lub systemów informatycznych.
 • Czy raporty jakie otrzymują decyzyjne osoby w firmie są aktualne, zrozumiałe, dostępne od ręki – bez
  oczekiwania np. pół dnia na zapytanie?
  To czas rozważyć zakup dobrego systemu i dobrać go odpowiednio do wymagań własnej firmy.
  Inwestując w JobRouter szybko okazuje się, że wdrażając kolejne procesy inwestycja spłaca
  się i utrzymanie kluczowego systemu w firmie staje się bardzo tanie i efektywne.
  Podstawowe zalety JobRouter, które decydują o tym to:
 • stosunkowo niska cena zakupu, dzięki licencjonowaniu modułowemu, co oznacza, że klient może zakupić
  tylko te funkcjonalności, które zamierza wykorzystywać w praktyce. Listę posiadanych modułów można w
  każdej chwili rozszerzyć, jeśli w organizacji zaszły zmiany, które wymagają nowych funkcjonalności. Wtedy
  dopłaca się różnicę w cenie. Nie ma konieczności wykupywanie licencji od nowa.
 • niska opłata utrzymaniowa, która pozwala na uzyskanie wsparcia producenta oraz na dostęp do
  najnowszych wersji systemu.
 • możliwość tworzenia procesów bez konieczności znajomości programowania lub przy bardzo niewielkim
  nakładzie prac programistycznych wymaganych do osiągnięcia bardziej zaawansowanych działań w trakcie
  przetwarzania procesów. Dzięki tej funkcjonalności klienci posiadający wiedzę z zakresu funkcjonowania
  procesów oraz minimum wiedzy programistycznej mogą całkowicie samodzielnie tworzyć i zmieniać
  procesy na platformie, a z naszej pomocy korzystać tylko w razie pilniejszych lub bardziej zaawansowanych
  prac.
 • dostęp przez przeglądarkę internetową oraz aplikację na telefon, minimalizujący konieczność instalacji
 • specjalnego oprogramowania na komputerach użytkowników
 • bardzo duże możliwości integracji z innymi systemami
 • automatyczne startowanie procesów na podstawie wydarzeń zachodzących w innych systemach, jeśli tylko
  jest możliwość elektronicznego powiadomienia JobRouter® o tych wydarzeniach, czy to poprzez email czy
  wpis w bazie danych czy umieszczenie pliku z jakąś określoną zawartością w ustalonym miejscu na dysku.
  Także kontrola przepływu procesów i w razie potrzeby eskalowanie może odbywać się w pełni
  automatycznie, dzięki możliwym do określenia regułom postępowania.
 • JobRouter® to także elektroniczne archiwum dokumentów, umożliwiające przechowywanie ogromnych
  ilości zcyfryzowanych dokumentów, umów czy faktur. Odpowiedzialny za tą funkcjonalność moduł
  JobArchive jest w pełni zintegrowany z platformą procesową i jego obsługa odbywa się w tym samym oknie
  przeglądarki. Dzięki temu interfejs dla użytkownika jest spójny i przejście od pracy na procesach do pracy na
  dokumentach odbywa się płynnie i bez przeszkód. Ponadto dzięki modułowi JobViewer możliwe jest
  wyświetlanie wielu formatów plików w oknie przeglądarki, bez konieczności posiadania np. Microsoft
  Word.